น้ำมันงาสกัดเย็น

 

กระบวนการทำน้ำมันงาสกัดเย็น คือการแยกน้ำมันออกจากเม็ดงาด้วยวิธีการบดบีบอัดด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ครกไม้ ครกหิน หรือเครื่องจักร ที่อุณหภูมิปกติของเม็ดงา(เม็ดงาดิบที่ไม่ผ่านการคั่ว) จนได้น้ำมันออกมา แล้วนำมาผ่านกระบวนการตกตะกอนซึ่งกระบวนการผลิตในสมัยโบราณต้องตั้งน้ำมันงาที่ได้ทิ้งไว้ 1-3 เดือนเพื่อให้ตกตะกอนแล้วตักเอาส่วนที่ใสมาบรรจุภาชนะเพื่อนำไปใช้ต่อไป ในปัจจุบันทางน้ำมันงาตรากล้วยไม้ใช้ระบบการกรองผ่านเครื่องกรองที่ละเอียด ทำให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพดีภายใน 1 วัน ซึ่งช่วยให้ลดระยะเวลาที่น้ำมันสัมผัสกับอากาศ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้น้ำมันที่ได้คงคุณค่าและกลิ่นหอมเฉพาะตัวของน้ำมันงาไว้ได้

สำหรับเรื่องอุณหภูมิของน้ำมันงาในกระบวนการสกัดเย็น ในทางปฏิบัติแล้ว การบด บีบอัด เม็ดงา จะเกิดความร้อนขึ้นระดับหนึ่ง ตามกลไกการบดบีบอัดของเครื่องมือและเม็ดงา แต่เครื่องมือที่ใช้ในการทำน้ำมันงาสกัดเย็น ไม่ว่าจะเป็นครกไม้ ครกหิน หรือเครื่องจักรระบบ screw press cold process จะทำงานด้วยความเร็วรอบต่ำ จึงควบคุมไม่ให้เกิดความร้อนที่สูง ในประเทศไทยเท่าที่หาข้อมูลยังไม่พบเรื่องมาตรฐานอุณหภูมิของคำว่าน้ำมันงาสกัดเย็นครับ ในเวปไซต์ http://www.wisegeek.com/what-is-cold-pressed-oil.htm ให้ข้อมูลเรื่องอุณหภูมิในกระบวนการสกัดเย็นว่าไม่ควรเกิน 49 องศาเซลเซียส

สำหรับโรงผลิตน้ำมันงาตรากล้วยไม้ ใช้กระบวนการสกัดน้ำมันดัวยเครื่องจักรระบบสกัดเย็น screw press cold process และผ่านกระบวนการกรองที่ได้มาตรฐาน อาหารและยา รวมถึง GMP Thailand

เรียบเรียงโดย น้ำมันงาตรากล้วยไม้